Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības bibliotēkas izveide

2014.gadā PBLA piešķirta finansējumu 3500 USD apmērā Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības projektam par divu Latvijas Nacionālās Bibliotēkas darbinieču – Silvas Suhaņenkovas un Evas Ausējas darba vizīti Brazīlijā. Ar mērķi apzināt Brazīlijas Latviešu Kultūras apvienības (ABCL) īpašumā esošo grāmatu unikalitāti, kvalitāti un apjomu kā arī uzsākt ABCL bibliotēkas un elektroniskā kataloga izveidi.

Ar šo finansējumu tika segti viņu transporta izdevumi un piešķirta rokas nauda. Pārējie izdevumi tika segti pateicoties Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības brīvprātīgo darbam un privāto naudas līdzekļu ieguldījumam. 

 

Projekta laiks un vieta:

No 2015.gada 2.-29. Martam.  Novodesa, Brazīlija

 

Projekta norise īsumā:

ABCL grāmatas glabājas divās vietās – ABCL bijušā ilglaicīgā vadītāja Ralfa Kļaviņa mājās un Novodesas 2. Baptistu baznīcā, kuras telpa ir neliela, bet piemērota grāmatu glabāšanai un nelielas bibliotēkas izveidei.

Projekta sākumposmā viss laiks tika veltīts grāmatu kastu tīrīšanai un visu grāmatu sašķirošanai pa pamata tēmām. Kopumā tika sašķirotas aptuveni 8500 grāmatas, kas ir krietni vairāk, kā tika domāts projektu uzsākot. Tas arī bija viens no mērķiem – apzināt cik grāmatu ir ABCL īpašumā.

Ņemot vērā grāmatu nozīmību, vērtību un iespējamo lasītāju interesi, vērtīgākās grāmatas tika pārvestas uz Novodesas 2.Baptistu baznīcu. Pārējās grāmatas sapakotas kastēs pēc tēmām un atstātas glabāšanā Kļaviņu mājās.

Tālākais darbs turpinājās tikai pie grāmatām, kuras tika pārvestas uz Novodesas 2.Baptistu baznīcu.

Grāmatas tika vēlreiz sašķirotas, bet nu jau pa detalizētākām nodaļām un ievietotas plauktos.

Šajā darba posmā mums brīvprātīgi palīdzēt pievienojās Inese Auziņa-Smita, kuras ilgstošā darba pieredze arhīvu un bibliotēku jomā bija liels atbalsts. Balstoties uz Lielbritānijas kataloga pamatiem tikai izveidots ABCL katalogs. Inese Auziņa-Smita pilnība pabeidza kataloģizēt Dienvidamerikas latviešu izdoto periodiku. Silva un Eva uzsāka darbu pie grāmatu kataloģizācijas, kā arī apmācīja Dainu Gūtmani un Renāti Albrehtu, lai darbs varētu tikt turpināts patstāvīgi.

Projekta noslēgumā tika izveidota neliela izstāde, kurā interesanti varēja apskatīt interesantākos un vērtīgākos grāmatu eksemplārus. Kā arī noklausīties Evas Ausējas prezentāciju par Latvijas Nacionālās Bibliotēkas vēsturi. Silvas Suhaņenkovas prezentāciju par LNB jauno ēku – “Gaismas pili”. Ineses Auziņas-Smitas prezentāciju par Lielbritānijas latviešiem un Latviešu dokumentācijas centru un arhīvu “Straumēni”. Kā arī Renātes Albrehtas atskaiti par šī projekta ietvaros paveikto.

Pēc projekta beigām Daina Gūtmanis un Renāte Albrehta turpināja darbu pie Novodesas 2.Baptistu baznīcā atrodošo grāmatu kataloģizācijas, tam veltot vienu dienu nedēļā. Šobrīd darbs ir  pabeigts.

Pēc elektroniskā kataloga pinīgas pabeigšanas, tas būs publiski pieejams ikvienam intresentam. Grāmatas būs iespējams izņemt vai apskatīt pēc pieprasījuma.

Projekta laikā tika apzinātas un atlasītas LNB interesējošās grāmatas. No tām daļa jau aizgādātas uz Latviju un kā dāvinājums nodotas LNB īpašumā.

 

Darba gaitas sīkāks izklāsts:

 • Apsekošana un darba plāna izveide

Tika apsekotas abas grāmatu glabātuves – Novodesas 2. Baptistu baznīcā un Ralfa Kļaviņa mājās, kā arī izveidots darba plāns.

Projekta sākumposmā viss laiks tika veltīts grāmatu kastu tīrīšanai un grāmatu šķirošanai.
Lielākā daļa grāmatu atradās kastēs.

 

 • Galveno uzdevumu izvirzīšana

Tika izvirzīti ABCL Arhīva un Bibliotēkas galvenie uzdevumi.

 • Saglabāt izdevumus, kurus latvieši ir izdevuši Dienvidamerikā un izdevumus par Dienvidamerikas latviešiem.
 • Vākt un sistematizēt arhīva materiālus par latviešiem Dienvidamerikā (fotogrāfijas, ģimenes vēstures, audio ieraksti, video ieraksti, sarakste, protokoli, latviešu organizāciju darbības pārskati, pasākumu programmas un c.).
 • Veidot ikvienam atvērtu un pieejamu bibliotēku.

 

 • Šķirošana

Visas grāmatas tika izņemtas no kastēm un plauktiem, notīrītas un sašķirotas pēc galvenajām kategorijām.

Darba neatņemama sastāvdaļa bija putekļi.
Darba neatņemama sastāvdaļa bija putekļi.
 • Pārvešana

Tā kā telpas nav pietiekami lielas, lai visas grāmatas glabātos vienuviet, tika izlemts svarīgākos eksemplārus un tās grāmatas, kuras varētu vairāk interesēt lasītājus pārvest uz Novodesas 2. Baptistu baznīcu. Pārējās grāmatas pagaidām atstāt glabāšanai Ralfa Kļaviņa mājās.

Svarīgākos eksemplārus un tās grāmatas, kuras varētu vairāk interesēt lasītājus pārveda uz Novodesas 2. Baptistu baznīcu.
Svarīgākos eksemplārus un tās grāmatas, kuras varētu vairāk interesēt lasītājus pārveda uz Novodesas 2. Baptistu baznīcu.

Pēc pārvešanas Novodesas 2. Baptistu baznīcā glabājas:

 1. Vēsture;
 2. Māksla;
 3. Enciklopēdijas, vārdnīcas;
 4. Ģeogrāfija;
 5. Mācību literatūra;
 6. Bērnu literatūra;
 7. Lingvistika;
 8. Etnogrāfija;
 9. Izdevumi par Dienvidamerikas latviešiem un to vēsturi;
 10. Dienvidamerikas latviešu izdotie izdevumi;
 11. Arhīvi un dokumenti.

 

Ralfa Kļaviņa mājās glabājas:

 1. Reliģija;
 2. Daiļliteratūra;
 3. Tulkotā daiļlteratūra;
 4. Dzeja;
 5. Tehniskā lteratūra;
 6. Grāmatas latgaliešu valodā;
 7. Grāmatas līvu valodā;
 8. Grāmatas vecajā ortogrāfijā;
 9. Periodika, kas nav izdota Dienvidamerikā.

 

 • Otreizējā šķirošana

Pēc grāmatu pārvešanas, grāmatas, kas palika glabāšanā Ralfa Kļaviņa mājās tika sapakotas atpakaļ kastēs. Kastes attiecīgi pa sašķirotajām grupām, tika saliktas atpakaļ noliktavas plauktos. Tālākais darbs notika tikai ar grāmatām, kuras atrodas Novodesas 2. Baptistu baznīcā. Tās tika izpakotas otreizējai šķirošanai. Lielās grupas, tagad tika sadalītas pa mazakām tematiskajām nodaļām un ievietotas grāmatu plauktos.

Tika sašķirotas aptuveni 8500 grāmatas, kas ir krietni vairāk, kā tika domāts projektu uzsākot.
Tika sašķirotas aptuveni 8500 grāmatas, kas ir krietni vairāk, kā tika domāts projektu uzsākot.

Piemēram lielā Vēstres grupa tika sadalīta:

a)      Latvijas vēsture svešvalodās;

b)      Baltijas vēsture svešvalodās;

c)       Tieslietas Latvijā svešvalodās;

d)      Baznīcu vēsture svešvalodās;

e)      Okupācijas un deportācijas svešvalodās;

f)       Vēsture;

g)      Biogrāfijas;

h)      Trimdas vēsture;

i)        Organizāciju vēsture;

j)        Latvijas vēsture;

k)      Rīgas vēsture;

l)        Baltijas vēsture;

m)    Pasaules vēsture;

n)      Statistika;

o)      Tieslietas un politika;

p)      Okupācijas, deportācijas;

q)      Sporta vēsture;

r)       Karš un armija.


 • Kataloģizācija

Trešās darba nedēļas sākumā mums brīvprātīgi palīdzēt pievienojās Inese Auziņa-Smita no Lielbritānijas, kuras ilgstošā darba pieredze Arhīvu un Bibliotēku jomā bija liels atbalsts. Balstoties uz Lielbritānijas kataloga pamatiem tikai izveidots ABCL katalogs.

Inese Auziņa- Smita pilnībā kataloģizēja Dienvidamerikā izdoto periodiku.

Inese Auziņa- Smita pilnībā kataloģizēja Dienvidamerikā izdoto periodiku.
Inese Auziņa- Smita pilnībā kataloģizēja Dienvidamerikā izdoto periodiku.

Lielā darba apjoma dēļ grāmatu kataloģizācija tika tikai iesākta un apgūts process, lai darbu varētu turpināt patstāvīgi.

Lielā darba apjoma dēļ grāmatu kataloģizācija tika tikai iesākta un apgūts process, lai darbu varētu turpināt patstāvīgi.
Lielā darba apjoma dēļ grāmatu kataloģizācija tika tikai iesākta un apgūts process, lai darbu varētu turpināt patstāvīgi.

Pēc projekta beigām Daina Gūtmanis un Renāte Albrehta vienu dienu nedēļā veltīja elektroniskā kataloga pabeigšanai. Darbs tika pabeigts 2015.gada novembrī, palīdzot brīvprātīgajam no Latvijas – Tomam Pāvilam. Šobrīd tiek lemts par labāko sistēmu, kā katalogu padarīt pieejamu visiem interesentiem.

Tā izskatās plaukti, kuru kataloģizācija ir pabeigta.
Tā izskatās plaukti, kuru kataloģizācija ir pabeigta.

Vajadzības un turpmākais darbs

 • Padarīt bibliotēku un arhīvu pieejamu interesentiem un pētniekiem.
 • Atrast plašākas telpas, lai apvienotu bibliotēkas un arhīva krājumu.
 • Uzsākt darbu pie Ralfa Kļaviņa mājās palikušo grāmatu kataloģizācijas.
 • Veicināt un iedrošināt cilvēkus ziedot arhīva materiālus, jo tā ir Brazīlijas latviešu vēsture, kura jāsaglabā.

 

 • Sadarbība ar LNB

Darba procesā tika uzsākta sadarbība ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku. Rezultātā tika ziedoti LNB iztrūkstošie periodiskie izdevumi, iztrūkstošās Dienvidamerikā izdotās grāmatas un iztrūkstošās grāmatas iespiestas vecajā ortogrāfijā līdz 1920.gadam. Prioritāri labākos eksemplārus paturot Brazīlijas Latviešu kultūras apvienības bibliotēkā.

Projekta darba grupa (no kreisās): Renāte Albrehta, Eva Ausēja, Silva Suhaņenkova, Inese Auziņa-Smita, Daina Gūtmanis
Projekta darba grupa (no kreisās):
Renāte Albrehta, Eva Ausēja, Silva Suhaņenkova, Inese Auziņa-Smita, Daina Gūtmanis

 

 

Comments

comments